Прийняття Угоди про асоціацію України з ЄС призвело до впровадження в Україні нормативної бази, гармонізованої з відповідними документами Європейського Союзу.

Одним з кроків, що наближає Україну до вимог ЄС стало прийняття Закону України від 15.01.2015 № 124-VIІI «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Відповідно до нього було розпочато розроблення, впровадження і надання чинності різноманітних технічних регламентів. Як сформульовано в Законі: «Цілями прийняття технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману».

Технічний регламент – це нормативно-правовий акт, обов’язковий для виконання організаціями, які входять до сфери його застосування. Тому перед ними постає питання: «Як довести відповідність нашої продукції вимогам технічного регламенту?»

Одним з інструментів, які допомагають відповісти на це питання і є декларація про відповідність. Декларація про відповідність – документ який підтверджує, що продукція відповідає вимогам технічного регламенту. Декларацію створює організація-виробник або розповсюджувач товару і несе за неї повну відповідальність.

Вимоги до структури, змісту та форми декларації про відповідність визначаються безпосередньо в технічному регламенті. Якщо продукція підпадає під дію кількох технічних регламентів, для неї відповідно створити декларації на відповідність всім цим регламентам.

Декларація відповідності оформлюється державною мовою. Якщо існує потреба в її оформленні іншою мовою, все одно необхідно мати примірник, складений державною мовою. Декларація може складатись як для партії товару, так і на серійну продукцію. Декларація складається на підставі випробувань продукції та інших доказів відповідності (наприклад, сертифікат відповідності).

Порядок оцінки відповідності викладений в Постанові Кабінету Міністрів України №95 від 13 січня 2016 р. «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» та безпосередньо в технічних регламентах на окремі види продукції. Якщо продукція не входить до сфери застосування технічних регламентів – декларація про відповідність для неї не складається.

У разі виникнення необхідності оформлення декларації про відповідність – звертайтесь до експертів компанії ICAC. Вони зможуть відповісти на Ваші запитання та надати професійну консультацію. Співпрацюють з акредитованими органами, які зможуть виконати іспити і дослідження, необхідні для оформлення декларації про відповідність.