На відміну від оцінки нерухомості або машин і обладнання, оцінка нематеріальних активів об'єктів інтелектуальної власності становить досить малу частку в загальному числі робіт з оцінки, якщо говорити про частку звітів по даному напрямку щодо ринку оцінки в цілому. При цьому самі об'єкти оцінки чи не більш різноманітні і унікальні в порівнянні з матеріальними активами.

Різноманіття форм нематеріальних активів вимагають від оцінювача не тільки знання методів оцінки, але і спеціальних знань в галузі правової охорони, специфіки використання та захисту інтелектуальної власності. Для якісного виконання такого роду робіт потрібно специфічний професійний досвід і навички роботи саме з даним типом активів. Незважаючи на це, з точки зору оціночного законодавства, оцінка НМА не виділена в окрему кваліфікаційну категорію. Практикуючий оцінювач повинен здати кваліфікаційний іспит як мінімум по одному з трьох напрямів:

  • оцінка нерухомості,
  • оцінка рухомого майна оцінка бізнесу.

Підписувати звіт з оцінки НМА та ОІВ має право оцінювач з кваліфікаційним Атестатом з оцінки бізнесу.

Для чого проводиться оцінка і що може бути об'єктом оцінки?

У широкому сенсі НМА — це специфічні активи, для яких характерні: відсутність відчутної форми, довгостроковість використання та здатність приносити дохід. Список специфічних особливостей даного типу активів цим не вичерпується, однак саме це становить основні відмінні ознаки, властиві НМА як класу оцінюваних активів.

Окремими видами НМА можуть бути притаманні й інші характерні ознаки, не властиві іншим НМА, а тому не можуть розглядатися як ознака всього класу. ОІВ підлягають правовій охороні. Поділяють виключні права на ОІВ та інші види прав. Крім того, для оцінки слід відокремлювати ідентифікуються НМА, тобто ті з них, які можуть бути відокремлені від бізнесу і виділені як самостійний об'єкт. НМА, що не володіють ознаками ідентифікованих, відносять до гудвілу.

Оцінка НМА і ОІВ може бути необхідна при прийнятті їх на баланс або в статутний капітал організації, при угодах купівлі-продажу, при оцінці бізнесу і в інших випадках.

Як і для інших типів активів для оцінки НМА можуть бути застосовані три підходи до оцінки: дохідний, витратний та порівняльний. Залежно від конкретного об'єкта і призначення (передбачуваного застосування) оцінки, оцінювач може застосувати всі три підходи або якийсь один з них.